Familie- en bedrijfsopstellingen – systemisch werk met paarden

Bij systemische coaching werkt de coach met een andere vorm van informatie dan gewoonlijk. Zij stemt af op de impliciete informatie die iemand geeft doordat diegene deel uitmaakt van een systeem. Dat systeem kan het bedrijf zijn maar ook de familie waar iemand uit voortkomt. Hierbij wordt het systeem als geheel ook als ‘actor’ beschouwd, die mogelijk zijn werking heeft zonder dat de leden van de organisatie of familie zich hiervan bewust zijn. Het systeem werkt dan als het ware door de individuen heen. De systemische coach brengt deze werking aan het licht samen met de paarden.

systemies

Het gaat in deze manier van coachen niet in de eerste plaats om het welzijn van het individu, maar om het belang van de organisatie of het in harmonie brengen van een familie. De paarden zijn op deze dag heel belangrijk. Paarden houden van harmonie, alleen als er harmonie is, d.w.z. iedereen weet zijn plaats en er is open communicatie, kan de kudde overleven. Op het moment dat een deelnemer/team de bak in stapt wordt hij deel van de kudde. Het is dus voor het paard van belang dat stoornissen binnen het systeem opgeruimd worden.

Stal Kelpie | Eva Maassen    Zandstraat 6     5087 TR Diessen