Waarom coaching & training met paarden?

Je kunt er natuurlijk over praten:

Waarom

  • Lukt het me niet mijn baan / relatie / huis enz. te behouden?
  • Word ik steeds afgewezen?

Hoe kan ik

  • Mijn onzekerheid of angst overwinnen
  • Mijn zelfvertrouwen vergroten
  • Mezelf beter presenteren

Deel van de kuddefoto workshop

Zodra u de wei van de paarden binnenkomt wordt u een deel van de kudde. De kudde biedt veiligheid aan de paarden en ieder paard heeft zijn eigen taak/functie binnen de kudde. Het doel van de kudde is overleving en het in stand houden van de soort. Paarden zijn prooidieren, dus om te ontkomen aan predators zijn SAMENWERKING EN DUIDELIJKHEID van levensbelang. U als nieuw lid wordt daarom uitgebreid gescand: wie bent u en wat hebt u te bieden aan het grotere geheel? Of hebt u juist iets nodig om een bijdrage te kunnen leveren? Wat hebt u nodig?

Inzicht en verandering

Een paard kan niet géén lichaamstaal spreken. Dus na die scan zal hij iets laten zien: hij draait zich bijvoorbeeld om, of dringt zich aan u op of gaat rondjes rennen of liggen, er is van alles mogelijk. Het is Eva’s taak dat gedrag te duiden en te interpreteren. Daar waar bij u inzicht ontstaat krijgt u ook de mogelijkheid om te veranderen. Het paard zal daar meteen op reageren. Dat maakt het coachen met paarden zo effectief: binnen zeer korte tijd worden denk- en gedragspatronen blootgelegd. Inzicht volgt als u daar voor open staat. Verandering is mogelijk en wordt meteen beloond door ander gedrag van het paard. Zo kunt u meteen checken of u op de goede weg bent.

Stal Kelpie | Eva Maassen    Zandstraat 6     5087 TR Diessen