Workshops met paardenEva geeft instructie tijdens workshop met paarden

Contact, communicatie en leiderschap, dat zijn de steeds terugkerende thema’s in deze open workshops. Ze zijn bedoeld voor nieuwsgierige mensen die benieuwd zijn naar hun sterke en zwakke kanten op het gebied van communicatie en eens in een veilige omgeving onder deskundige begeleiding met een paard ‘in gesprek’ willen gaan.

Workshops kunnen georganiseerd worden rondom een thema, bijvoorbeeld ‘samenwerking’. Daarnaast is het mogelijk een workshop te organiseren voor een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld:

  • HSP (Hoog Sensitieve Personen)
  • Mensen met een stoornis in het autistisch spectrum
  • Leidinggevenden
  • Topsporters
  • Mensen met een (lichte) lichamelijke handicap

workshop 3

Inschrijving kan zowel individueel of als groep vrienden, collega’s, intervisiegroep, lotgenotengroep, belangenvereniging, familie enzovoorts. Een workshop gaat door vanaf 4 inschrijvingen.

workshop 1

 

Stal Kelpie | Eva Maassen    Zandstraat 6     5087 TR Diessen